* با دانستن و رعایت شرایط نگهداری می توان تا یک سال ویفر را تازه نگهداشت *

 

جهت افزایش زمان ماندگاری و تازه ماندن ویفر باید سه عامل اصلی تخریب (نور، رطوبت و حرارت) رعایت شوند.

عامل نور: نور می‌تواند باعث افزایش دمای داخل ویفر شده و درنهایت روغن افتادنش باشد بنابراین برای جلوگیری از این موضوع بهترین راهکار همان جعبه یا ظروف درب دار است که می‌توانید در جای خنک قرار دهید و صرفا به اندازه نیاز از جعبه بردارید.

عامل رطوبت: برای دوری از رطوبت بهترین راهکار قرار دادن ویفرها در ظروف درب دار است و دیگر اینکه نباید تفاوت دمایی بین جعبه و محیط اطرافش باعث عرق کردن کل جعبه شود بنابراین بهترین راهکار استفاده از کاغذ‌های روغنی یا حتی دستمال تمیز آشپزخانه است.

عامل درجه حرارت: بهترین درجه حرارت نگهداری از ویفر دمایی بین 10 الی 30 درجه سانتی گراد است.